بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2017

لینک خبری درخواست سازمان ملل از ایران در خصوص رسیدگی به اعتصاب غذای زندانیان زندان رجایی‌شهر

درخواست سازمان ملل از ایران در خصوص رسیدگی به اعتصاب غذای زندانیان زندان رجایی‌شهر

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک خبری درخواست سازمان ملل از ایران در خصوص رسیدگی به اعتصاب غذای زندانیان زندان رجایی‌شهر بسته هستند

3- کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی عملکرد دولت یازدهم برای تضمین حق بر محیط زیست)

فراخوان نمایندگی ایالت نوردراین-وستفالن مورخ 18 سپتامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای 3- کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی عملکرد دولت یازدهم برای تضمین حق بر محیط زیست) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی نورد راین وستفالن 18 فوریه 2017

اطلاعیه 753 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی نورد راین وستفالن 18 فوریه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی بادن وورتنبرگ ( اشتوتگارت ) 24 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی بادن وورتنبرگ ( اشتوتگارت ) 24 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی بادن وورتنبرگ ( اشتوتگارت ) 24 فوریه 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی و تصویری جلسه سخنرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به مناسبت روز جهانی صلح 2 سپتامبر 2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7266

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی و تصویری جلسه سخنرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به مناسبت روز جهانی صلح 2 سپتامبر 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 2 سپتامبر 2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7253

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 2 سپتامبر 2017 بسته هستند

جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئيس 10 سپتامبر 2017 و لینک گزارش صوتی و تصویری

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7236

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئيس 10 سپتامبر 2017 و لینک گزارش صوتی و تصویری بسته هستند

لینک گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در مرداد ماه 1396

http://bashariyat.org/?p=9873

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در مرداد ماه 1396 بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی درتیرماه 1396

http://bashariyat.org/?p=9483

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی درتیرماه 1396 بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان تیرماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان تیرماه 1396 بسته هستند