بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2017

لینک فراخوان جلسه مشترک سخنرانی نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در9 سپتامبر

http://bashariyat.org/?p=9890

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه مشترک سخنرانی نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در9 سپتامبر بسته هستند

” لینک اطلاعیه 895 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

http://bashariyat.org/?p=9899

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای ” لینک اطلاعیه 895 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بسته هستند

لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست در 11 سپتامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=9910

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست در 11 سپتامبر 2017 بسته هستند

لینک اطلاعیه 898 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اعدام و حکم اعدام

http://bashariyat.org/?p=9919

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 898 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اعدام و حکم اعدام بسته هستند

لینک اطلاعیه 892 کمیته دفاع از محیط زیست

http://bashariyat.org/?p=9931

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 892 کمیته دفاع از محیط زیست بسته هستند

لینک فراخوان جلسه مشترک سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی اتریش 15 سپتامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=9987

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه مشترک سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی اتریش 15 سپتامبر 2017 بسته هستند

لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 8 سپتامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=9957

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 8 سپتامبر 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 10 سپتامبر 2017 را جهت اطلاع

http://bashariyat.org/?p=9966

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 10 سپتامبر 2017 را جهت اطلاع بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمایندگی بادن-وورتنبرگ 8 سپتامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=9977

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمایندگی بادن-وورتنبرگ 8 سپتامبر 2017 بسته هستند

گزارش صوتى و تصويرى جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئيس 13 اگوست 2017

  http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7218#more-7218

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتى و تصويرى جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئيس 13 اگوست 2017 بسته هستند