بایگانی ماهیانه: اکتبر 2017

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی در 4 نوامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=10649

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی در 4 نوامبر 2017 بسته هستند

لینک اطلاعیه 912 کمیته دفاع از محیط زیست

http://bashariyat.org/?p=10656

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 912 کمیته دفاع از محیط زیست بسته هستند

لینک اطلاعیه 913 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

http://bashariyat.org/?p=10662

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 913 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه اعضای نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 15 اکتبر 2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7447

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه اعضای نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 15 اکتبر 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 15 اکتبر 2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7459

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 15 اکتبر 2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در ماه مهر 1396

http://bashariyat.org/?p=10630

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در ماه مهر 1396 بسته هستند

گزارش نقض حقوق کودکان و نوجوان در مهر ماه 1396

http://bashariyat.org/?p=10627

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودکان و نوجوان در مهر ماه 1396 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 20 اکتبر2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7443

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 20 اکتبر2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در مهرماه 1396

http://bashariyat.org/?p=10616

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در مهرماه 1396 بسته هستند

لیست جدید کتابهای منتشر شده در کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

http://bashariyat.org/?p=10619

ارسال شده در کتابخانه | دیدگاه‌ها برای لیست جدید کتابهای منتشر شده در کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند