بایگانی ماهیانه: دسامبر 2017

 گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در اذر ماه 1396

http://bashariyat.org/?p=11519

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای  گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در اذر ماه 1396 بسته هستند

 گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در آذر ماه 1396

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در آذر ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای  گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در آذر ماه 1396 بسته هستند

 گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در آذرماه 1396

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در آذرماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای  گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در آذرماه 1396 بسته هستند

 گزارش حقوق نقض شده اقوام و ملل ایرانی در اذرماه 1396

گزارش حقوق نقض شده اقوام و ملل ایرانی در اذرماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای  گزارش حقوق نقض شده اقوام و ملل ایرانی در اذرماه 1396 بسته هستند

 گزارش نقض حقوق هـنرمندان در آذر ماه 1396

http://bashariyat.org/?p=11517

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای  گزارش نقض حقوق هـنرمندان در آذر ماه 1396 بسته هستند

گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست درآذرماه 1396

گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست درآذرماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست درآذرماه 1396 بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در آذرماه 1396

گزارش نقض حقوق زنان در آذرماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان در آذرماه 1396 بسته هستند

 گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در اذر ماه 1396

http://bashariyat.org/?p=11525

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای  گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در اذر ماه 1396 بسته هستند

 گزارش نقض حقوق هـنرمندان در آذر ماه 1396

http://bashariyat.org/?p=11517

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای  گزارش نقض حقوق هـنرمندان در آذر ماه 1396 بسته هستند

ویدئو کلیپ (کودکانی که کودک کار نامیده میشوند) کاری از اعضای نمایندگی اندونزی

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7851

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای ویدئو کلیپ (کودکانی که کودک کار نامیده میشوند) کاری از اعضای نمایندگی اندونزی بسته هستند