فراخوان جلسه ی هماهنگ ماهانه نمایندگی هانوفر و اولدنبورگ-برمن

download

جلسه مشترک اعضای نمایندگی های هانوفر، اولدنبورگ- برمن

بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض آن در ایران: طی ماه گذشته

روز شنبه 1 فوریه 2014 (12.00 الی 15.00)

برنامه سازان:
محسن پورحسینی: خواننده تنور، مدرس صدا و آواز
موقعیت صدا و آواز در ایران کنونی
نرگس حق شناس: عکاس و فعال حقوق بشر
گزارش و تحلیل خبر عمومی ماه گذشته، موارد نقض حقوق بشر در ایران
نازنین آقا سید هاشم کدخدا: حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان
اخبار زندانیان سیاسی و عقیدتی
سعید پژوهیان: فعال حقوق بشر و مسئول صدا و تصویر کانون
بررسی و انطباق اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

    داستانخوانی میترا درویشیان: نویسنده و فعال حقوق بشر
سخنرانی و موضوع سخنرانی:
رزا خلیلی: جامعه شناس و فعال حقوق بشر
زنان درانقلاب پنجاه وهفت و بعد از آن
مجتبی قاسمی سامنی :پژوهشگر و فعال حقوق بشر
تضیع حقوق پیروان ادیان در ایران (دراویش)
شعر خوانی خانم انسیه حنیف نژاد: فعال حقوق بشر و مسئول کمیته دفاع از حقوق زنان

تبادل نظر، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش و درانتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم

    مکان: هانوفر، فرای سایت هایم کروکوس اتاق 203

Freizeitheim Krokus – Thie 6 – 30539 Hannover

امکان دسترسی: خط 6 به سمت Messe Ost ، ایستگاه Kronsberg

این مراسم از طریق پالتاک اتاق کانون آدرس زیر و رادیو اینترنتی کانون پخش خواهد شد
Paltalk, Social, Issuese and Politic / Human Rights / Kanoon Defa az Hoghogh Bashar

مسئول جلسه : رضا زارعی
منشی جلسه : آرمین غضنفرپور

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگیهای هانوفر و الدنبورگ- برمن

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.