جلسه مشترک اعضای نمایندگی های هانوفر، اولدنبورگ- برمن

جلسه مشترک اعضای نمایندگی های هانوفر، اولدنبورگ- برمن
بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض آن در ایران: طی ماه گذشته

روز شنبه اول مارس 2014 (12.00 الی 15.00)

برنامه سازان:

مسعود رئیسی: فعال حقوق بشر
گزارش و تحلیل خبر عمومی ماه گذشته، موارد نقض حقوق بشر در ایران
نرگس حق شناس: فعال حقوق بشر و مسئول صدا و تصویر کانون
بررسی و انطباق اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

داستانخوانی میترا درویشیان: نویسنده و فعال حقوق بشر

سخنرانی و موضوع سخنرانی: 

    آذر بزچلوئی: فعال حقوق بشر
نقض حقوق زنان ایران در روند تاریخ
رضا زارعی : فعال حقوق بشر
تضیع حقوق مردان در ایران

تبادل نظر، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش و درانتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم

    مکان: هانوفر، فرای سایت هایم کروکوس اتاق 203
Freizeitheim Krokus – Thie 6 – 30539 Hannover

امکان دسترسی: خط 6 به سمت Messe Ost ، ایستگاه Kronsberg

این مراسم از طریق پالتاک اتاق کانون آدرس زیر و رادیو اینترنتی کانون پخش خواهد شد

Paltalk, Social, Issuese and Politic / Human Rights / Kanoon Defa az Hoghogh Bashar

مسئول جلسه : خانم آذر بز چلوئی
منشی جلسه : خانم میترا حقیقی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگیهای هانوفر و الدنبورگ- برمن

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.