اطلاعیه 517 کمیته ی جوان و دانشجو

VVMIran

 

 

 

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

“دانشجویان دربند را آزاد کنید”
1 2

۸ سال نقض حق تحصیل دانشجویان در ایران
و بیش از ۱۰۰۰ مورد محرومیت از تحصیل و دانشجوی ستاره دار

کمیسیون حقوق بشر طی گزارشی به ارائه بیش از ۱۰۰۰ مورد دانشجویان محروم از تحصیل ( از فروردین ماه ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۹۱ ) پرداخته است. که آنرا در اختیار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و گزارشگر ویژه حق تحصیل سازمان ملل متحد قرار خواهد داد.
حال آنکه در شرایط فعلی نیزهمانند گذشته فشار و خفقان هر روز بیش از پیش بر فضای دانشگاه ها سنگینی میکند و چه بسیارند دانشجویان ستاره دار و یا بعضا محروم از تحصیل که صدایشان هرگز به هیچ مرجعی نمیرسد.
امید مان این بود که با روی کار آمدن دولت جدید فضای حاکم بر دانشگاه ها و جو سنگین فشار و سرکوب تغیر کند ولی متاسفانه نه تنها شاهد بهتر شدن اوضاع نبوده ایم بلکه شرایط کنونی نشان از هر چه بدتر شدن وضعیت دانشجویان و فشار بیش از پیش بر این قشر پویا و آگاه جامعه دارد.
ما اعضای کمیته جوان و دانشجوی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران خواهان آزادی این دانشجویان و دیگر دانشجویان در بند هستیم و اعتقاد داریم جوانان نیاز به فضای آزاد برای شکوفا کردن اندیشه و رشد فکری دارند و شرایط باید به نفع آنان و در راه توسعه فکری آنان تغییر کند.

اطلاعیه517

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.