اطلاعیه 518 نمایندگی سوئیس

VVMIran

 

مادۀ ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.
بند ۲ از مادۀ ۱۱ همین اعلامیه
هيچ کس نبايد برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن ، به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی شده است ، محکوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتی شديدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت ، درباره ی کسی اعمال نخواهد شد.

قطع دست و پا را از قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران حذف کنید

518.4 518.2
518 518.3

محمدرضا حبیبی، دادستان پیشین اصفهان در مراسم تودیع خود گفت:
«طی یک سال گذشته پنج فقره قطع ید به‌عنوان حد شرعی از سارقان باسابقه در زندان اجرا شده است.»
حبیبی با افتخار ازعملکرد دوره دادستانی خویش می افزاید : «خبر قطع دست این پنج نفر به دلیل دشمنی‌های بیرونی رسانه‌ای نشده است.»
قطع دست و پا در احکام شرع و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است.
به موجب ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی ، حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست ؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم حکم اعدام‌ صادرمی‌شود.
ما فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران اینگونه اعمال وحشیانه را شدیدا محکوم کرده و خواستار رفتار و برخورد معقولانه و انسان دوستانه با شهروندان هستیم.

اطلاعیه 518

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی سوئیس

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.