اطلاعيه پنجم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،

از روز دوشنبه ۲۷ مه ۲۰۱۳ (۶ خرداد ۱۳۹۲) بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۴ خرداد ۱۳۹۲) – روز “انتخابات” دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا – ادامه خواهد يافت.

از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر و تجمعی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در روز هشتم ژوئن در ارتباط با “انتخابات” ریاست جمهوری و شوراها و سایرموارد نقض حقوق انسانی مردم کشورمان تلاش می کنیم که همزمان با بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.

در ۵ اجلاس جانبی (موازی) که برای روزهای ۲۹، ۳۰، ۳۱ ماه مه و ۳ و ۱۰ ژوئن با توجه به دستور اجلاس ۲۳ شورای حقوق بشر، به ویژه به خاطر همزمانی با سه هفته مبارزات “انتخاباتی” در ایران در نظر گرفته شده است، موارد زير مورد توجه قرار خواهند گرفت:

چهارشنبه ۲۹ مه ۲۰۱۳
وخیم ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران به ويژه اعدام های خودسرانه، شتابزده و فراقانونی
نقض حقوق وکلا و قضات در ایران
دادخواهی قربانیان نقض شدید حقوق بشر

پنجشنبه ۳۰ مه ۲۰۱۳
حق آزادی تشکل ها و اجتماعات به مثابه پیش شرطی برای برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه در ایران

جمعه ۳۱ مه ۲۰۱۳
حق برخورداری از تحصیل در ایران
نقض حقوق زنان در ایران

دوشنبه ۳ ژوئن ۲۰۱۳
حق آزادی بیان به مثابه پیش شرطی برای برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه در ایران

دوشنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۱۳
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک در ايران
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی در ايران

همچنین دو کارگاه آموزشی حقوق بشر در دو آخر هفته موجود در این فاصله زمانی برگزار می شود.

اسنادی که در این اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session23/Pages/ListReports.aspx

اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.

https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/23rdSession/Pages/NGOLiaisonInformation.aspx

برنامه این اجلاس در این پیوند قابل مشاهده می باشد

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session23/Pages/23RegularSession.aspx

در این دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است.

جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۲۳ مه ۲۰۱۳ (۲ خرداد ماه ۱۳۹۲) در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش خاورميانه – ايران با نام

HRC IRAN  Geneva

و با کد ورودی

2714232013

برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

۲۱ ماه ۲۰۱۳ (۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲)

تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.