اطلاعيه هفتم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر

ysalehi20110319063704750

هم میهنان عزيز،

از روز دوشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ (۱۸ شهریور ۱۳۹۲) بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ (۵ مهر ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت. دستور شورا در هفته نخست به بررسی گزارش گزارشگرهای ويژه موضوعی اختصاص دارد که از جمله گزارشگرهایی که موضوعات دادخواهی، انتخابات آزاد و منصفانه، مسائل مرتبط با محیط زیست و شرایط کودکان در جنگ را بررسی می کنند، گزارش خود را به شورا ارائه خواهند داد.

از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.

ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو تلاش می کنیم که همزمان با بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.

با توجه به دستور اجلاس ۲۴ شورای حقوق بشر، به ویژه به خاطر همزمانی با بیست و پنجمین سالگرد کشتار جمعی زندانیان سياسی در زندان های ايران، کوشش خواهیم نمود که در اجلاس های موازی (جانبی) از جمله موارد زير مورد توجه قرار گیرند.

دادخواهی در ارتباط جنایات گسترده و سازمان یافته سیاسی صورت گرفته از زمان برقراری جمهوری اسلامی ایران

تاثير اعدام های خودسرانه، شتابزده و فراقانونی بر بازماندگان، به ويژه فرزندان اعدام شدگان

حق برخورداری از محیط زيست سالم، به شمول آب و سرويس های بهداشتی سالم، دفع پسماندهای صنعتی

حق برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه

نقض حقوق پناهندگان و مهاجران ایرانی

نقض حقوق زنان و افراد متعلق به گروه های ال. جی. بی. تی در ایران

نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک در ايران

نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی در ايران

همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر در آخر هفته های موجود در این فاصله زمانی برگزار می شود.

اسنادی که در این اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session24/Pages/ListReports.aspx

اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.

https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/24thSession/Pages/NGOLiaisonInformation.aspx

برنامه کار این اجلاس به زبان های انگلیسی و فرانسوی در این پیوند قابل مشاهده می باشد

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session24/Pages/24RegularSession.aspx

در این دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است.

جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه اول آگوست ۲۰۱۳ (۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۲) در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش خاورميانه – ايران با نام

HRC IRAN Geneva

و با کد ورودی

927242013

برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

۳۱ ژوئیه ۲۰۱۳ (۹ مرداد ماه ۱۳۹۲)

تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=1403380f1d9f5282&mt=application/msword&url=https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3D9a1cae906c%26view%3Datt%26th%3D1403380f1d9f5282%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_hjs5fh2t0%26zw&sig=AHIEtbQp47TW_ZK9mOBG2LrYxbJx01XQXw

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.