همکاران ما

 

مسئول نمایندگی :

رضا امیری                                         Reza Amiri         https://plus.google.com/u/0/110248160056333357744/post

قائم مقام نمایندگی:  

احمد کاظمی زاده                   Ahmad Kazemi Zadeh

https://plus.google.com/u/0/114702197313254542784

www.iraneazad52.blogspot.ch

مسئولمالی :

نادر زندی                                            Nader Zandi

 www.naderzandi6413.blogspot.ch

 مسئول وبلاگ: 

جعفر فرد کریمی                          Jafar fard karimi

https://karimijafar.blogspot.ch/

صدور اطلاعيه :

محمد هادی زارع                   Mohammad Hadi Zare

www.hadizareh.blogspot.ch

سایر اعضاءنمایندگیکانون :

محمد جاوید گوانی            Mohammad Javid Gavani

 www.javidgavani.blogspot.ch 

لیدا شهابی                                          Lida Shahab 

www.lidashahabi1000.blogfa.com

                             

نیما حسابیان                                   Nima Hesabian

احسان زندی                                        Ehsan Zandi

افسانه ملکی                                   Afsaneh Maleki

على اسليمى                                    Ali eslimi

حميد فرخنده                            Hamid Farkhondeh

رسول پورآزاد                                Rasul Purazad