فراخوان جلسه داخلی نمایندگی هانوفر

vvmirhamburg

  گردهمائی

نشست ماهانه نمایندگی هانوفر بمنظور تبادل نظر و گزارشهای نقض حقوق بشر در ایران در فروردین 1392، بررسی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، سخنرانی و…

برنامه سازان:

آقای علی سالمی : گزارش و تحلیل خبری موارد نقض حقوق پیروان ادیان

خانم زهره کفایت حقیقی: گزارش و تحلیل خبری سایر موارد طی ماه گذشته

آقای سعید پژوهیان: مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت موجود

سخنران و موضوع سخنرانی:

آقای بهرام پنیادبور:

 روز جهانی کارگر و جمهوری اسلامی ایران

بحث و گفتگو و تبادل نظر در پایان هر بخش

در پایان بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم

زمان : شنبه 4 مای 2013 ساعت 11 تا 14 بوقت اروپای مرکزی

مکان : فرای سایت ریک لینگن

Freizeitheim Rickligen

Ricklinger Stadtweg 1

30459 Hannover

امکان دسترسی : خط های 3 _ 7 _ 17 به سمت Wettbergen ، ایستگاه Beekestraße ،

مسئول جلسه : آقای رضا کریمی

منشی جلسه : خانم میترا کفایت حقیقی

     کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / نمایندگی هانوفر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه داخلی نمایندگی هانوفر بسته هستند

گزارش وضعیت نقض حقوق اقلیت های مذهبی در ایران مربوط به فروردین ۹۲

در ماه گذشته نیز مثل ماه های قبل وضعیت نقض حقوق اقلیت های مذهبی در کشورمان شرایط بدی را پشت سر کذاشت و سال ۹۱؛ سال قطعنامه و گزارش علیه نقض حقوق بشر در ایران بود.
مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل و پارلمان اروپا در سال گذشته طی قطعنامههایی نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند.
سال ۱۳۹۱ از دید کنشگران حقوق بشر سال صدور دو قطعنامه در سازمان ملل علیه ایران، دو قطعنامه توسط پارلمان اروپا و دو گزارش توسط دکتراحمد شهید درباره نقض حقوق بشر در ایران بود.
صدور قطعنامهها در این سال با قطعنامه پارلمان اروپا درباره نقض حقوق اقلیتها در ایران در خرداد ماه آغاز شد. این نهاد همچنین در آذرماه قطعنامه دیگری در محکومیت صدور و اجرای بیرویه احکام اعدام در ایران صادر کرد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در آذر ماه با اکثریت قاطع آرا نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. این قطعنامه مقدمهای شد برای صدور قطعنامه علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در دی ماه.
یکی از نتایج این قطعنامهها علاوه بر انزوای جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی، لیستهای سیاهیست که با توجه به بالا رفتن شمار ناقضان حقوق بشر در ایران روز به روز بر تعداد اسامی آن افزوده میشود.
احمد شهید، گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران چهارمین گزارش خود را منتشر کرد. آقای شهید که در ۲۱ اسفندماه به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد، مقامهای ایران را به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم کرده است. این مفصل ترین گزارشیست که آقای شهید در طول ۲ سال ماموریتش منتشر کرده؛ در این گزارش نقض حقوق شهروندان در ۷۷ صفحه و ده فصل تشریح شده است.آقای شهید بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که با سفر او به این کشور موافقت کنند. او همچنین توصیه کرده اعدام ها را متوقف، زندانیان سیاسی و عقدیتی را آزاد و به اتهامات شکنجه رسیدگی کنند. این در حالیست که مقامهای جمهوری اسلامی در پاسخی ۸ صفحهای انتفادات احمد شهید را رد کرده و روش تحقیق او را زیر سوال بردهاند.
فشار بیشتر بر اقلیتهای دینی بهائیان، مسیحیان و دراویش گنابادی به ترتیب بیشترین تبعیضها را در سال گذشته متحمل شدهاند. ۶۳ درصد گزارشهای منتشر شده درباره نقض حقوق اقلیتهای دینی در سال ۱۳۹۱ مربوط به بهاییان، ۱۳ درصد مربوط به مسیحیان و ۱۲ درصد مربوط به دراویش گنابادی بوده است.
بهائیان در سال ۱۳۹۱، نه تنها هیچ گشایشی در وضعیت شهروندان بهایی در ایران بهوجود نیامد، بلکه از همان روزهای ابتدایی سال، خبرهای مختلفی مبنی بر بازداشت، اعلام و اجرای حکم بهاییان در رسانهها منتشر شد که این روند تا روزهای پایان سال هم ادامه یافتدر ماه فروردین هم شرایط ویژه بند زنان زندان مرکزی سمنان تحمل حبس برای زندانیان بهایی محبوس در این بند را برای ایشان غیرقابل تحمل کرده است.
پس از آنکه در غذای زندانیان شیشه خورد شده پیدا شد، بسیاری از زندانیان از خوردن غذای زندان اجتناب کردند و با توجه به اینکه زنان زندانی از خرید مستقیم خوراک از فروشگاه زندان محروم هستند و باقیمانده خرید بند مردان که معمولا نامرغوب هستند به ایشان میرسد بسیاری از زنان زندانی شبها گرسنه میخوابند که این کیفیت نامطلوب غذایی شامل حال سه زن بهایی که با فرزندان شیرخوارهشان زندانی هستند هم میشود
شهر سمنان بیشترین تعداد آزار و اذیت بهاییان در سال گذشته را داشته است. علاوه بر دستگیری و بازداشت بهاییان در این شهر، محل کسب تعدادی از آنها نیز در سمنان تعطیل شده است .همچنین در اقدامی بی سابقه چهار دانشآموز بهایی از سر کلاس درس به بازجویی برده شدند.
زندانی کردن زنان بهایی به همراه فرزندانشان در این سال نیز اعتراض نهادهای حقوق بشری را برانگیخت. ترانه ترابی زندانی بهایی که به همراه فرزندش در زندان سمنان است بابک زینلی، شهروند بهایی ساکن بندرعباس (دوشنبه ۲۶ فروردین ماه) در پی مراجعه نیروهای امنیتی اداره اطلاعات بندرعباس بازداشت شد.
در نخستین روزهای سال جدید، چندتن از زندانیان بهایی، نیکا خلوصی، نوا خلوصی، آرمان انوری و سرور قطبی، به قید وثیقه آزاد شدند. این چهارتن، شماری اندک از گروه بزرگ زندانیان عقیدتی هستند که در زندانهای مختلف ایران بهسر میبرند.
سرور قطبی (انوری) و آرمان انوری با سپردن فیش حقوقی در روز ۵ فروردین بصورت موقت از زندان آزاد شدند.
در اخرین اسفند دو نفر از شهروندان بهائی گرگان به نامهای مونا امری حصاری و روفیا پاکزادان بازداشت شدند با دستور قاضی پرونده آقای «مهربان» پس از تفهیم اتهام به زندان گرگان منتقل شدند.

مسیحیان
نوکیشان مسیحی نیز در سال گذشته بیش از پیش مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. یکی از جنجالیترین این پروندهها مربوط به کشیش یوسف ندرخانی بود که ابتدا به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد اما سپس تحت فشارهای بینالمللی حکم وی لغو و از زندان آزاد شد.
حذف نوکيشان مسيحی از «خانواده ايرانی» مسيحيان ايران را می شود به دو بخش تقسيم کرد. 1‪-‬مسيحيان قومی مانند ارمنی ها و آشوری ها 2‪-‬ ايرانی هايی که در چند دهه گذشته به مسيحيت گرويدند و به نام نوکيشان مسيحی شهرت دارند. هر دو گروه هم به اشکال مختلفی در نظام جمهوری اسلامی ايران، شاهد فشار و سختگيری هستند.
گزارش ها گويای يک واقعيت است که در نظام جمهوری اسلامی ايران، يک شهروند مسلمان دارای حقوق بيشتری نسبت به يک غير مسلمان است.
سعید عابدینی کشیش ایرانی مقیم امریکا که به خاطر ایمان مسیحی اش در ایران بازداشت و در زندان اوین نگهداری میشود، برای انکار اعتقاداتش، تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دارد.
کیش مسیحی “سعید عابدینی”، که در زندان اوین دوران محکومیت هشت ساله خود را به خاطر اعتقاد و ایمان مسیحی اش طی میکند، از جراحات شدید ناشی از ضرب و شتم از جمله خونریزی داخلی رنج میبرد.
به گفته خانواده سعید عابدینی کشیش ایرانی مقیم  آمریکا که بخاطر عقاید و باورهای ایمانی خود در ایران زندانی شده، روی بدن او نشانههای شکنجه دیده میشود.
نامه وی در خصوص  وضعیت جسمانی خویش گفته است: “چشمانم دیگر قوت بینایی سابق را ندارد ، توان راه رفتن برایم باقی نمانده و ضعف و آشفتگی در وجودم را حس می کنم.
در آخرین روزهای سال 1391، مورخ 29 اسفند ( برابر با 19 مارچ 2013) سه تن از دگر اندیشان مذهبی ( غیر تثلیثی) از زندان شیراز بطور موقت آزاد شدند. این افراد آقایان، ” سروش سرایی، محمد روغنگیر و مسعود رضایی.

دراویش
با توجه به بازداشت دراویش گنابادی خانوادههای دراویش گنابادی ساکن شیراز برای اعلام همبستگی و همدلی با دراویش زندانی در زندانهای اوین تهران و عادل آباد شیراز و آقایان کسری نوری و صالح مرادی که در اعتصاب غذا به سرمیبرند، مراسم تحویل سال جدید را در کنار زندان عادل آباد شیراز برگزار کردند ولی بعد از گذشت دقایقی از تحویل سال ۹۲، ماموران به خانوادهی دراویش حمله ور شدند و تعدادی از آنان را بازداشت کردند.
و پس از جمع کردن سفره هفت سین و پوسترهایی که حاوی عکس دراویش زندانی بود؛ هفت تن از افراد خانوادهی دراویش را بازداشت کردند.
کسری نوری به همراه صالح مرادی از دراویش زندانی در زندان عادل آباد شیراز، کسری نوری در اثر ضعف شدید از هوش رفت. پس از این اتفاق مامورین حفاظت و حراست زندان این دراویش گنابادی را به بهداری زندان انتقال دادند.
درخواست وقیحانه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از خانوادهی دراویش زندانی: اعلام کنید که این افراد ربطی به دراویش ندارند وزارت اطلاعات از آنان خواسته که اعلام کنند تمامی دراویش زندانی در زندانهای اوین تهران و عادل آباد شیراز از دراویش نمیباشند و ربطی به درویشان نعمت اللهی گنابادی ندارند و مستقل عمل میکنند. وزارت اطلاعات از طریق وکلای مدافع دراویش زندانی، از خانوادههای این دراویش خواستهاند تا اعلام کنند تمامی این افراد زندانی در زندانهای اوین تهران و عادل آباد شیراز از دراویش نمیباشند و ربطی به درویشان نعمت اللهی گنابادی ندارند و مستقل عمل میکنند
و از طرفی تجمع دراویش در مقابل دادگاه انقلاب شیراز که برای اعلام همدلی و همبستگی صورت گرفته بود نیز در پی این اقدام به درگیری تبدیل شد.
سازمان عفو بین الملل (Amnesty International) با انتشار بیانیهای نسبت به وخامت حال دراویش زندانی در زندانهای عادل آباد شیراز و بند امنیتی زندان اوین ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به وضعیت این زندانیان عقیدتی شد.
یکی از نمایندگان پارلمان اروپا با ارسال نامهای به سفارت جمهوری اسلامی در کشورهای بلژیک و پرتغال در مورد وضعیت دراویش زندانی ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت سلامتی آنان شده است.
به هر حال پس از سه ماه به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگشتند و صبح امروز خانوادههای این زندانیان موفق به ملاقات با آنها شدند بعد از ظهر روز شنبه ۲۴ فروردینماه ۹۲، هفت تن از وکلای زندانی دراویش پس از سه ماه حبس در بند امنیتی ۲۰۹ و در پی اعتصاب غذای دو تن از دراویش زندانی شیراز، از بند ۲۰۹ به بند ۳۵۰ زندان اوین انتقال پیدا کردند. صالح مرادی و کسری نوری نیز سرانجام پس از ۹۰ روز اعتصاب غذا، به خواستهی خود مبنی بر انتقال وکلای زندانی دراویش به بند عمومی زندان اوین دست یافتند و پیروزمندانه به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
مسالهی ارتباط فرد با خدا و خود درونی او یک مسالهی کاملن شخصی است و در هر جامعهای نه تنها در ایران اسلام زده بلکه در تمام اروپا و امریکا هم صدق میکند. یک انسان حق دارد اندیشههای نسلهای گذشته را حفظ کند و بر اساس همان باورها زندگی کند و یا حق تغییر و انتخاب دارد. ما میتوانیم مسلمان بمانیم، یا به یک کمونیست تبدیل شویم و یا با تغییر اسلام به مسیحیت یا زرتشت روی بیاوریم.

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان/کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش وضعیت نقض حقوق اقلیت های مذهبی در ایران مربوط به فروردین ۹۲ بسته هستند

اطلاعیه 386 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

1mai

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 386 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در فروردین ماه 1392 توسط رژیم اسلامی

                                                           vvmirhamburg

این گزارش در محدوده ماده 2-12 اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و بیانگر موارد نقض آزادی اقوام ایرانی است و از انجایکه تهیه این گزارش با تکیه بر اخبار واطلاعات منتشره در رسانه ها آزاد و مطبوعات دولتی است واز طرفی نیز دسترسی به موارد نقض حقوق اقوام در ایران بدلیل سانسور گسترده دولتی میسر نمیباشد لذا این گزارش تنها بازگوکننده بخشی ناچیز از موارد نقض حقوق اقوام در ایران میباشد.

گزارش نقض حقوق بشر اقوام ایرانی در دی ماه سال 1390 توسط رژیم جمهوری اسلامی

1. تهدید روزنامه نگار توسط مامورین امنیتی 1 مورد
2. بازداشت شهروندان توسط مامورین امنیتی و انتظامی 293 نفر
3. فشار بر خانواده فعالین کارگری 1 مورد
4.انتقال زندانی سیاسی به سلول انفرادی 3 مورد
5. اعتصای غذای زندانیان سیاسی 7 مورد
6. زندانی سیاسی محکوم به اعدام بدونه وکیل به مدت یکسال 2 مورد
7. شکنجه و انتقال زندانی به سلول انفرادی توسط زندان بانان 5 مورد
8.قتل کولبر ها توسط نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم 5 مورد
9. تبعید فعال صنفی معلمان به شهر دیگر 1 مورد
10. روزنامه نگار بازداشتی توسط اداره اطلاعات 2 مورد
11. اعتصاب سه روزه زندانیان مذهبی برای خواست طبیعی زندانی 160 نفر
12.قتل شهروندان توسط نیروهای انتظامی و امنیتی 1 مورد
13.پایان اعتصاب غذائی زندانی به علت بی توجهی به زنانیان توسط زندان بانان 6 مورد
14. افزایش فشار بر دانشجوی زندانی 2 مورد
15. آزادی زندانی با قرار وثیقه از زندان 1 مورد
16. مصادره اموال کولبر توسط نیروهای انتظامی 1مورد
17. انتقال شهروندان بازداشتی به شهرهای دیگر 10مورد
18. انتقال زندانی سیاسی به زندانهای دیگر شهرها 2 مورد
19. آزادی فعال کارگری با قرار وثیقه 1 مورد
20. مجروح شدن شهروندان بر اثر انفجار مین 1 مورد
21. کشته شدن شهروندان به علت انفجار مین 1 مورد
22. خودکشی شهروندان 3 مورد
23.لغو مجوز کتابفروشی توسط اداره ذی ربط 1 مورد
24. احضار شهروندان به ادراه اطلاعات 2 مورد
25. افزایش فشار بر فعالین سیاسی توسط نیروهای اطلاعاتی 1 مورد
26. بازداشت کاریکاتوریست 1 مورد
27. فعالین مدنی محکوم به زندان 2 مورد
28. انتقال دانشجوی بازداشتی از اداره اطلاعات به زندان 1 مورد
29. فعالین سیاسی محکوم به زندان 1 مورد
30. احضار فعال مدنی به دادگاه 1مورد
31. مانع مداوای زندانی سیاسی توسط مامورین 1 مورد
32. وضعیت وخیم جسمی زندانی سیاسی 3 مورد
33. ایجاد محل بازرسی و آزار و اذیت مامورین نسبت به شهروندان 2 مورد
34. بازداشت فعالین مذهبی 4 مورد
35. ازادی فعالین بازداشتی مدنی 3 مورد
36. بازداشت فعالین سیاسی و فرهنگی 90 نفر
37. احضار روحانی به دادگاه روحانیت 1 مورد
38. فشار بر زندانیان سیاسی توسط مامورین 3 مورد
39. وبلاگ نویس بازداشتی 2 مورد
40. بی خبری خانواده از بازداشتی های فرزندان خود 4 مورد
41. ممنوع الملاقات زندانی سیاسی 2 مورد
42. خودکشی معلم به علت وضع اقتصادی 1 مورد
43. مخالفت با مرخصی زندانی بیمار فعال کارگری 1 مورد
در ضمن کنترل تمامی کافی نت های شهر کامیاران توسط نیروهای امنیتی و انتظامی در فروردین ماه 1392
غارت دام های دامداران منطقه کردستان که بالغ بر 550 راس گوسفند و گاو بوده توسط نیروهای انتظامی صورت گرفته است .
فشار نیروهای رژیم علیه شهروندان و روستائیان کردستان جهت ثبت نام برای بسیج و ممانعت وسرپیچی مردم از این دستور
این موارد نقض حقوق بشراقوام در ایران توسط نهادها ی 1- امنیتی 2 – انتظامی 3- اطلاعاتی 4- حراست دانشگاه ها و دادگاه ها صورت می گیرد.
حکم اعدام و اجرای ان توسط دادگاه انقلاب و اجرای ان توسط اداره کل زندانها و اجرای احکام صورت می گیرد
شکنجه زندانیان ودستگیر شدگان در پاسگاهای نیروی انتظامی و اداره اگاهی نیروی انتظامی و اداره اطلاعات و مسئولین زندان و بازجویان صورت می گیرد
قتل و مجروح شدن شهروندان و کولبر ها توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و سپاه پاسداران صورت می گیرد
اخراج دانشجو و محرومیت از تحصیل با هماهنگی حراست دانشگاه و دادگاه انقلاب می باشد
ناپدید شدن فعالین سیاسی و مدنی . کارگری .دانشجوئی . زنان . و خانواده های زندانیان سیاسی توسط نیروهای اطلاعاتی بدونه اخذ دستگیری از دادسراو یا دادگاه انقلاب و بصورت خود سر دستگیر و به مکانهای نامعلومی برده میشوند و حتی خانواده های ناپدید شدگان از محل انها هیچگونه اطلاعی ندارند

مسئول کمیته اقوام و ملل کانون دفاع از حقوق بشر در ایران .. شهریار ایاز ی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در فروردین ماه 1392 توسط رژیم اسلامی بسته هستند

فراخوان:بررسی وضعیت پیروان ادیان در جمهوری اسلامی ایران / شنبه 27 آپریل 2013

                       vvmirhamburg

                          فراخوان

             سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک

        بررسی وضعیت پیروان ادیان در جمهوری اسلامی ایران

سخنرانان وموضوع سخنرانی:

آقای حمید حمیدی : پژوهشگر و فعال حقوق بشر

حقوق دگر اندیشان در ایران

آقای بیژن سامانی: فعال و مدافع حقوق بشر

نگاهی به نقض حقوق بهائیان در ایران

داستانخوانی: میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر

مکان: پالتاک

Paltalk:

Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

زمان: شنبه 27 آپریل 2013 ساعت 18.00 به وقت اروپای مرکزی

                                     برگزار کننده: حجت ترابی

                               کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان:بررسی وضعیت پیروان ادیان در جمهوری اسلامی ایران / شنبه 27 آپریل 2013 بسته هستند

دستگاه قضایی و سازمان زندان ها مسئول جان زندانیان هستند

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه فروردین 1392 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه فروردین 1392 به موضوع بی توجهی مقام های قضایی شکایت های زندانیان و بستگان آنها پرداخته است. این مدافع حقوق بشر در گزارش خود، به اعتصاب غذای مهدی خزعلی اشاره کرده که در اعتراض به این بی توجهی صورت گرفته است. بر این اساس خانم عبادی توجه مسئولان دستگاه قضایی و سازمان زندان ها را نسبت به حفظ سلامت زندانیان جلب کرده و هشدار داده است که در صورت وقوع هر حادثه برای زندانیان، مسئولیت جان آنها بر عهده مقامات است و این مسأله از جهت حقوقی قابل تعقیب کیفری است.
برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش خود که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، در سه بخش “حقوق مدنی و سیاسی”، “حقوق اقتصادی و اجتماعی” و “میراث فرهنگی و محیط زیست” به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه فروردین 1392 شیرین عبادی که در اول اردیبهشت ماه 1392منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه فروردین 1392
مقدمه
عدم توجه مسئولان قضایی به ضوابط قانونی از یک سو و نفوذ مأموران امنیتی در دادگاه های انقلاب از سوی دیگر باعث شده است تا وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی روز به روز وخیم تر شود. بنابراین از آنجا که قوه قضاییه به شکایت های زندانیان و بستگان آنها رسیدگی نمی کند و پاسخگوی چرایی عدم رعایت قوانین نیست، برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی دست از جان شسته و با اعتصاب غذا، اعتراض خود را بیان می کنند که از آن جمله می توان به وضعیت دکتر مهدی خزعلی اشاره کرد. او که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چند مرتبه بازداشت شده بود، بار دیگر در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ در جلسه سرای اهل قلم، دستگیر و روانه زندان شد.
اکنون مهدی خزعلی با گذشت حدود صد روز از شروع اعتصاب غذایش در وضعیت جسمی نامناسبی به سر می برد به گونه ای که خانواده او به شدت نگران جانش هستند ولی با این وجود تاکنون به شکایت آقای خزعلی رسیدگی نشده است.
همچنین علاوه بر مطالبی که در بالا بیان شد، خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در فروردین ماه ۱۳۹2 در پی می آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت ها و رسانه های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به 2 زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه فروردین 1392
بخش اول – حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی – اجتماعی دگر اندیش
1) جمیله کریمی- عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و از جمله دعوت کنندگان سید محمد خاتمی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392-، حسین کیانی از فعالان شهرستان آمل، عبدالغفور قلندری نژاد از دراویش و سه تن از اعضای خانواده دراویش محبوس در زندان به نام های بهنام یداللهی فارسی- برادر فرشید یداللهی-، صادق مرادی سروستانی- برادر حمید و صالح مرادی- و مهران صادقی بازداشت شدند.
2) غازی حیدری، فعال سیاسی اهل اهوازکه در حال گذران محکومیت ده ساله خود در زندان کارون اهوازاست، در حکمی جدید به پنج سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد.
3) محسن قشقایی زاده و محمد پارسی از بازداشت شدگان سرای اهل قلم، محاکمه شدند.
4) با مرخصی درمانی مسعود لدنی از فعالان ملی- مذهبی و عبدالله مومنی از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت مخالفت شد.
5) مقام های امنیتی با برگزاری مراسم ترحیم سید احمد صدر حاج سید جوادی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران و از اعضای کابینه دولت موقت در سال 1357 در مکان های عمومی مخالفت کردند.
6) تعدادی از زندانیان بیمار هستند و اقدامی برای درمان آنها نمی شود. در این خصوص می توان از کیوان صمیمی بهبهانی، سعید متین پور و محمد رضا پور شجره نام برد.
7) مهدی بیگدلی از دانشگاه اخراج شد.
ب- وضعیت فعالان فرهنگی، کتاب و مطبوعات، نویسندگان و روزنامه نگاران
1) رضا اکوانیان و پوریا فرازمند، دو وبلاگ نویس و محمد رضا عالی پیام، شاعر بازداشت شدند.
2) مجتبی دانش طلب از طلبه های وبلاگ نویس برای گذراندن شش ماه حبس خود به زندان منتقل شد.
3) محمدرضا تقوی‌فرد، مدیرمسئول روزنامه خورشید به دادگاه کیفری استان تهران احضار شد.
4) سیامک قادری، روزنامه نگاری که در زندان دوران محکومیت خود را می گذراند، از خبرگزاری ایرنا اخراج شد.
5)علی رضا هاشمی سنجانی، فعال صنفی معلمان و عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران به دادگاه انقلاب احضار شد.
6) سایت دعوت از سید محمد خاتمی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 توسط نهادهای حکومتی فیلتر شد.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
1) «غ- ن»، «م- ز»، «م- الف»، «گ- الف»، در شیراز اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام این افراد را سرقت مسلحانه اعلام کردند. «الف-ن» و«ب- د» در شیراز اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام این افراد را سرقت مسلحانه و درگیری مسلحانه منجر به قتل اعلام کردند. «ع- ف»، «الف-الف» و «م-الف» در شیراز اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام این افراد را سرقت مسلحانه و تجاوز به زنان اعلام کردند. همچنین بر اساس خبر خبرگزاری مهر، دو نفر در مشهد به اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند.
2) ماموران پلیس فتا در قزوین، پسر جوانی را که اقدام به فروش فیلترشکن می کرد، بازداشت کردند.
3) نشریه دانشجویی بیستون دانشگاه کرمانشاه با فشارهای امنیتی توقیف شد.
بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
1) وضعیت اقتصادی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود. مرکز آمار ایران با انتشار جزئیات نرخ تورم سال گذشته و تغییرات قیمت کالا و خدمات مصرفی، نرخ تورم شهری را 31.5 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را نیز 40.6 درصد اعلام کرد. همچنین تازه ترین اطلاعات بانک مرکزی ایران در زمینه شاخص کرایه مسکن اجاره ای در مناطق شهری ایران، حکایت از تداوم افزایش شدید اجاره بها در مناطق شهری ایران دارد.
2) بنابر گزارش مرکز آمار ایران، استان‌های لرستان، ایلام، کرمانشاه و کردستان به ترتیب بالاترین نرخ‌های بیکاری را داشته‌اند تا بیشترین سهم از نرخ بیکاری ۱۲/۲ درصدی سال 1391 را به خود اختصاص دهند.
3)۲۶۰ کارگر کارخانه ذوب آهن زاگرس کردستان حدود سه ماه است که حقوق دريافت نکردند.
4) مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اعلام کرد که شرکت های هواپیمایی، 460 میلیارد تومان بدهی دارند و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) 180 میلیارد تومان، شرکت هوایی آسمان 121 میلیارد تومان و شرکت هوایی ماهان 92 میلیارد تومان بدهی دارند. این در حالی است که بلیط هواپیما در یک سال گذشته دو بار افزایش قیمت داشته است اما شرکت های هواپیمایی هنوز نتوانسته اند بدهی خود را بپردازند.
5) شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا، دو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به شش ماه زندان محکوم شدند.
6) تعدادی از زندانیان بیمار هستند و اقدامی برای درمان آنها نمی شود. در این خصوص می توان از علی آزادی، فعال کارگری نام برد.
7) «مجید.پ»، یکی از کارگران بیكار شده شرکت راه آهن جمهوری اسلامی (رجا)، خودکشی کرد.
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در فروردین ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.
1) 40 تالاب کشور ۱۰ تا ۷۰ درصد خشکیدگی دارند.
2) هیأت دولت رسماً آغاز اکتشاف نفت در پارک ملی کویر را اعلام کرد. آغار این عملیات به تخریب محیط زیست منجر می شود.
3) نایب رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که سالانه پنج هزار نفر در کلان شهرها بر اثر آلودگی هوا فوت می کنند.
4) شورای همکاری خلیج فارس خواستار بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی از نیروگاه بوشهر شد تا ثابت شود در اثر زلزله در بوشهر این نیروگاه نشت نکرده و خطری متوجه محیط زیست نشده است.
خاتمه
در پایان این گزارش ماهانه، توجه مسئولان دستگاه قضایی و سازمان زندان ها را نسبت به حفظ سلامت زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی جلب می کنم و هشدار می دهم که در صورت وقوع هر حادثه ناگوار برای زندانیان، مسئولیت جان آنها بر عهده مقامات است و این مسأله از جهت حقوقی قابل تعقیب کیفری است.
شیرین عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003
اول اردیبهشت 1392
توضیح: علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشر در خصوص این گزارش به سایت ها و خبرگزاری های زیر مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان و سایت های کانون مدافعان حقوق بشر، جرس، الف، کمیته گزارشگران حقوق بشر، ندای آزادی، بازتاب، هرانا، قانون، کلمه، محبت نیوز، سنی آنلاین، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، موکریان، ندای سبز آزادی، رادیو زمانه، رادیو فردا و بی بی سی.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای دستگاه قضایی و سازمان زندان ها مسئول جان زندانیان هستند بسته هستند

فراخوان ” کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران “

فعالان مدنی با آغاز کمیپنی بین المللی در تلاش خواهند بود که نسبت به وضعیت کارگران در حوزه های مختلف اطلاع رسانی کنند و نوری به شرایطی که کارگران ایران چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ محدودیت ها ومشکلاتی که با آن دست به گریبان هستند، بتابانند.

کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایرانی، با حمایت جمعی از سازمان ها و فعالان حقوق بشر و با انتشار فراخونی از شروع فعالیت خود خبر داد. دربخشی از این فراخوان آمده است: « با تاکید بر ضرورت اجرای تعهدات ملی و بین المللی از جمله تعهدات پذیرفته شده جمهوری اسلامی ایران ، در مقاوله نامه های شماره ۹۸ و ۸۹ سازمان بین المللی کار ILO در مورد آزادی تشکل یابی کارگران و معلمان،” کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران ” برای همد لی و همراهی با کارگران ایران از کلیه افرادی که نگران آینده ایران و خواهان آزادی تشکل های مستقل کارگری و عدالت اجتماعی و آزادی کارگران مبارز در بند هستند، درخواست می نماید، به هر شکل و شیوه ممکن، از اول تا ۱۱اردیبهشت ۱۳۹۲ (۲۱ آوریل ۲۰۱۳ تا اول ماه می ۲۰۱۳ ) در یک همبستگی جهانی، صدای همه کارگران ایران اعم از کارگران شاغل، کارگران بیکار، زنان کارگر، کودکان کار، کارگران افغان ، به ویژه کارگران در بند باشیم.»

این کمپین در این فراخوان با ابراز نگرانی در خصوص کارگران افغان، کودکان کار، وضعیت زنان کارگر، کارگران زندانی، اخراج کارگران، بحران اشتغال، حوادث حین کار و وضعیت معیشت کارگران ایرانی تلاش خواهد کرد که توجه به مسائل کارگری به منظورایجاد تغییردروضعیت آنها را طی این مدت با فعالیت هایی که بعدا اعلام خواهد شد، طی مدت یاد شده دنبال کند و نسبت به مقوله های مطرح شده آگاه سازی، اطلاعی رسانی و حساس سازی کند.

متن کامل این فراخون در زیر آمده است:

اول ماه مه ۲۰۱۳-۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

مردم آزاده جهان ، هموطنان عزیز ایرانی،

اجرای سیاست های ضد ملی و ضد کارگری مقامات مسوول جمهوری اسلامی ایران، زندگی و معیشت میلیون ها کارگر و خانواده های کارگری در ایران را به خطر انداخته است. سیاست های تعدیل اقتصادی ، حذف یارانه ها، خصوصی سازی و رشد اقتصاد انگلی، موجب تعطیلی بسیاری از مراکز تولیدی شده و تولید صنعتی و کشاورزی را به سمت فعالیت های غیرمولد برده است. گزارش های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نقل از پایگاه خبری کارگر نیوز در ۲۶ شهریور ۹۱ ، نشانگر آن است که ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در ایران تعطیل و یا در شرف تعطیلی اند و اکثرواحدهای تولیدی بزرگ، با کمتر از ۳۰ در صد ظرفیت مشغول به کارند.

بی توجهی به بحران اشتغال ، وضعیت معیشت کارگران و تعیین دستمزدی به میزان یک سوم خط فقر اعلام شده در سال جاری ، بدون حق تشکل مستقل کارگری، اعتراض و اعتصاب و دفاع از حقوق کارگران ، کار و زندگی کارگران ، این مهم ترین سرمایه ملی وموثرترین نیروی اجتماعی را، با دشواری های بی سابقه ای روبروکرده است.

فقدان ایمنی محیط کار و وسایل مناسب کار، موجب رشد فزاینده ی حوادث ناشی از کار شده است. بنا به گزارشات سازمان پزشکی قانونی، روزانه ۵ کارگر جان خود را از دست می دهند.
در چنین شرایطی ، ممانعت از فعالیت های متشکل و مستقل کارگران در سندیکاها و تشکل های کارگری، سرکوب کارگران و فعالان کارگری به جرم حق طلبی و دفاع از حقوق صنفی و قانونی، موجب بازداشت و شکنجه و صدور احکام سنگین برای ده ها نفر از کارگران پیشرو شده است.

کارگران ایران با همه فشارها و محدودیت های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، همواره، نیروی عظیمی در مقابله با ظلم و استثماربوده و هستند. به همین دلیل به شدیدترین شکل، سرکوب می شوند. ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس و منتقد سیاست های ضد مردمی جمهوری اسلامی ایران، نمونه ای از کارگران آگاه و مبارز ایرانی است که متاسفانه یک هفته پس از بازداشت در سال گذشته ،بر اثر شکنجه به قتل رسید.

با تاکید بر ضرورت اجرای تعهدات ملی و بین المللی از جمله تعهدات پذیرفته شده جمهوری اسلامی ایران ، در مقاوله نامه های شماره ۹۸ و ۸۹ سازمان بین المللی کار ILO در مورد آزادی تشکل یابی کارگران و معلمان،” کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران ” برای همد لی و همراهی با کارگران ایران از کلیه افرادی که نگران آینده ایران و خواهان آزادی تشکل های مستقل کارگری و عدالت اجتماعی و آزادی کارگران مبارز در بند هستند، درخواست می نماید، به هر شکل و شیوه ممکن، از اول اردیبهشت ۱۳۹۲ )۲۱ آوریل ۲۰۱۳ ( تا اول ماه می ۲۰۱۳ )۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲( در یک همبستگی جهانی، صدای همه کارگران ایران اعم از کارگران شاغل، کارگران بیکار، زنان کارگر، کودکان کار، کارگران افغان ، به ویژه کارگران در بند باشیم.

جهت آشکار شدن وضعیت دشوار کار و زندگی کارگران در ایران ، گزارش کوتاهی از وضعیت معیشت کارگران – حوادث کار – بیکاری کارگران – کارگران زندانی – زنان کارگر – کودکان کار و کارگران افغان ، پیوست است.

– وضعیت معیشت کارگران در ایران
کارگران در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند.
اول دی ماه سال ۱۳۹۱ یکی از اعضای شورای عالی کار،سازمانی وابسته به دولت ، در گفتگو با خبرگزاری دولتی پانا ، خط فقر در ایران را یک میلیون و پانصدهزارتومان برای خانوار ۴ نفری اعلام کرده است. با توجه به نرخ تورم که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام شده ، نرخ تورم کالاهای مصرفی و خدماتی در ماه های پایانی سال ۱۳۹۱ به بیش از ۳۱ درصد رسیده و این نرخ تورم در مورد کالاهای مصرفی بیش از ۴۰ درصد اعلام شده است. با توجه به این نرخ تورم ،خط فقر در آغاز سال ۱۳۹۲ ، حدود یک میلیون و هفتصد هزارتومان در ماه برآورد می شود. با مقایسه این رقم با حداقل دستمزد تعیین شده در سال ۱۳۹۲از سوی شورای عالی کار، یعنی رقم چهارصد و هشتاد و هفت هزارتومان در ماه، می توان تاحدودی به عمق فاجعه پی برد. در موارد بسیاری حتی این رقم ناچیز نیز به موقع پرداخت نمی شود و گاه ، ماه ها به تعویق می افتد. برای نمونه می توان به ۲۳۰۰کارگر کارخانه های نورد لوله صفا و پروفیل ساوه اشاره کرد که در آستانه سال نو ۱۳۹۲، نه تنها عیدی و پاداش خود را دریافت نکرده اند، بلکه حقوق سه ماه پایان سال آنان نیز به تعویق افتاده است و یا کارگران راه سازی کهگیلویه و بویر احمد که تا اسفند سال ۱۳۹۱، به مدت هفت ماه از حقوق و مزایای خود محروم بوده اند .زندگی در چنین شرایطی به مثابه مرگ تدریجی برای کارگران و خانواده های کارگری است.

این در شرایطی است که روند تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران از سوی شورای عالی کار،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، حتی مطابق با ماده ۴۱ قانون کار نیست. ضمن آنکه در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران نیز آن را امضا کرده، آمده است:« هرکس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانوادهاش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهره مند گردد و حق دارد به هنگام بیکاری، بیماری، از کارافتادهگی، بیوهگی و سالخوردهگی یا فقدان وسیلهٔ امرار معاش و گذران زندگی که خارج از اختیار وی است تامین گردد.»

– حوادث حین کار
مرگ تدریجی تنها خطری نیست که کارگران را تهدید می کند. مرگ ناگهانی در اثر سوانح کار، یکی از موارد مهمی است که هر ساله جان هزاران کارگر را می گیرد و چون اغلب کارگران در کارگاه های کوچک بدون هیچ گونه نظارتی اشتغال دارند ،خانواده های کارگرانی که در اثر حوادث ناشی ازکار ، جان خود را از دست می دهند ، فاقد بیمه های حمایتی هستند . براساس گزارشات سازمان پزشکی قانونی ، روزانه ۵ کارگر در اثر حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست می دهند و این نرخ هر ساله رو به افزایش است چنان که در سال ۱۳۸۹ تعداد تلفات ناشی از حوادث کار ، ۱۲۹۰ نفر گزارش شده ، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۰۷ نفر بالغ گردیده است . بر اساس آمارها و گزارش های رسمی ، حوادث ناشی از کار، دومین علت مرگ و میر در ایران است .

سقوط از بالای ساختمان های مرتفع در هنگام کار، انفجار معادن، آتش سوزی در محل کار، ریزش ساختمان در محل کار، و سفوط در چاه های عمیق عمده ترین دلایل حوادث کار هستند که در تمام موارد به دلیل فقدان ایمنی محیط کار و نبود وسایل مناسب کار رخ داده است. در عین حال،در گزارش های خبرگزاری ایلنا و نیز تشکل های کارگری از «اهمال» بازرسان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سخن گفته شده است.

در مورد حوادث حین کار،نمونه های بیشماری از این دست وجود دارد از جمله آتش سوزی در آذرماه سال ۱۳۹۰ در کارخانه فولاد غدیر یزد که طی آن ۱۸ کارگر جان خود را از دست دادند و عده ای نیز تا نیمی از بدنشان در آتش سوخت. در اسفند ماه سال گذشته، انفجار معدن یال شمالی ذغال سنگ در طبس جان ۸ کارگر را گرفت.
در شماری از این حوادث،پیگیری های قضایی تا کنون ،به نتیجه نرسیده است.

– اخراج کارگران و بحران اشتغال
اغلب کارگران در ایران ، بر اساس قراردادهای موقت، پیمانی،روزمزدی، ساعتی و سفیدامضا به کار گرفته می شوند. این کارگران فاقد بیمه های بیکاری و دوران بیماری یا آسیب دیدگی هستند. این قرادادها، اخراج و بی کارسازی انفرادی یا گروهی آنان را ،برای کارفرمایان بسیار آسان کرده است. با توجه به تحریم های فزاینده اقتصادی علیه ایران و سیاست های ضد ملی حکومت جمهوری اسلامی ایران و افزایش سرسام آور نرخ ارز در ایران زندگی مردم به ویژه کارگران بسیار دشوار تر شده است.

بسیاری از کارفرمایان به سبب پیوندهایی که با دستگاه حکومتی دارند، همواره از نرخ دولتی ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات بهره مند هستند و در بسیاری از موارد ، فروش ارزهای رانتی یا سرمایه گذاری در امور تجاری، از تولید کالا ، سودآور تر شده است در نتیجه ، کارفرمایان ، بدون هیچ نظارتی کارخانه ها و کارگاه های تولیدی را تعطیل و کارگران را اخراج می کنند . بنا بر اظهارات رئیس خانه کارگر، که یک نهاد دولتی است، از اول ماه مه ۱۳۹۰ تا تاریخ مشابه در سال ۱۳۹۱، بیش از یکصد هزار نفر کارگر از کار اخراج شده اند.

– کارگران زندانی
با وجود به رسمیت شناخته شدن حق کارگران برای ایجاد انجمن های صنفی و سراسری در قوانین جمهوری اسلامی ایران، دولت، با تشکل های مستقلی که توسط خود کارگران و برای پیگیری خواسته های به حق شان تشکیل شده ، به شدت به مقابله برخاسته است و کارگران پیشرویی را که در ایجاد سندیکا ها و تشکل های کارگری تلاش نموده اند ، تحت تعقیب و آزار قرار می دهد. نمونه های آن را می توان در سرکوب خشن “سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه”، ” سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اهواز “، “سندیکای کارگران نقاش “، “اتحادیه کارگران آزاد “و “کمیته پیگیری برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری “، مشاهده کرد . بسیاری از اعضای این تشکل ها به زندان های طویل المدت محکوم شده اند و هم اکنون برخی از آنان در زندان به سر می برند. شاهرخ زمانی محکوم به ۱۱ سال، رضا شهابی ۶ سال ، محمد جراحی ۵ سال، بهنام ابراهیم زاده ۵ سال و پدرام نصرالهی به ۱۸ ماه حبس محکوم شده اند. ( بهنام ابراهیم زاده تا زمان تهیه گزارش در مرخصی به سر می برد) علاوه بر اینان شمار زیادی از فعالان کارگری و مدافعان حقوق معلمان در زندان های جمهوری اسلامی در بندند و بسیاری دیگر نیز با وثیقه های سنگین به طور موقت تا تشکیل دادگاه، آزاد شده اند.

تعدادی از کارگران زندانی از جمله محمد جراحی و شاهرخ زمانی به شدت بیمار هستند و به مراقبت های پزشکی احتیاج دارند.
اسامی کارگران و معلمان در بند :شاهرخ زمانی – محمد جراحی –بهروز علامه زاده – بهروز نیکوفرد – علیرضا سعیدی –غالب حسینی – علی آزادی – پدرام نصرالهی – رسول بداغی )عضو کانون صنفی معلمان (– عبدالرضا قنبری)عضو کانون صنفی معلمان (– مهدی فرحی شاندیز – شریف ساعد پناه – مظفر صالح نیا)

وضعیت زنان کارگر
زنان کارگر، درجامعه مردسالار ایران از تبعیض های چندگانه تاریخی ، فرهنگی، اجتماعی و قانونی رنج می برند و اولین قربانیان وضعیت بحرانی سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی در ایران هستند. زنان کارگر، علاوه بر این که مشاغل کم در آمد و پر زحمت با ساعات کار طولانی و غیرقانونی در اختیار دارند و در شرایط کار مساوی با مردان دستمزد کمتری دریافت می کنند، در صف اول اخراج ها نیز قرار دارند. افزایش نرخ بیکاری زنان ، به نقل از سایت مرکز آمار ایران، از ۳۳ درصد در سال ۸۴ به ۴۳ درصد در سال ۹۰ نشانگر این واقعیت است.

زنان کارگردر آمارهای رسمی پنج درصد کل کارگران را تشکیل می دهند و چون اغلب در بخش غیر رسمی شاغل هستند، در آمارها جایی ندارند و نادیده گرفته می شوند. هر چند آنان در بخش رسمی نیز از حقوق اولیه قانونی خود نیز بهره مند نمی شوند و طبق قانون کار امتیازاتی که ظاهرا برای کمک به زنان کارگر ، در نظر گرفته شده ، موجب شده است تا کارفرما ها به استخدام زنان کارگر، رغبتی نشان ندهند و برای فرار از قانون مرخصی زایمان ، حق شیردادن ، ایجاد شیرخوارگاه و مهدکودک، از استخدام زنان کارگر سرباز زنند ویا هنگام عقد قررداد کار از کارگر زن تعهد گیرند که طی زمان قرارداد حق حامله شدن ندارند.

بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار ، کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر ،از مقرارت قانون کار مستثنی هستند.
بنا بر گزارش های موجود ،کارگران شاغل در این بخش که اکثریت کارگران زن را تشکیل می دهند.، بدون هیچ گونه حق بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، مرخصی سالانه، مرخصی زایمان، با کار طاقت فرسا و ساعات کار طولانی ودستمزد اندک و بدون هیچ نظارتی در رعایت ایمنی کار و بهداشت محیط ، مشغول به کارند.

بخش بزرگی از زنان کارگر نیز به مشاغل خانگی روی آورده اند که اغلب با کودکان و همراه با خانواده خود با ساعات کار بسیار طولانی به تولید خانگی می پردازند و دولت نیز هیچونه نظارتی بر این بخش تولیدی ندارد .
علاوه بر این ، با تصویب” طرح دور کاری ” دولت ، مشوق کارفرماها برای این نوع بهرکشی و افزایش فشارهای جسمی ، روحی ، روانی و انواع خشونت علیه زنان نیز می باشد.

متاسفانه به این کارگران باید کارگران تن فروش را هم اضافه نمود که هر روز بر تعدادشان افزوده می شود، این بخش از کارگران زن ضمن این که هیچ گونه حق و حقوقی ندارند، در معرض خطر دستگیری و زندان و اعدام نیز هستند.

– کودکان کار
کار کودکان زیر ۱۵ سال ، بر اساس ماده ۷۹ قانون کار ، ممنوع است . آمار دقیقی از کودکان کار در دست نیست ولی طبق آمارهای غیر رسمی بنا به گزارش سایت دولتی مشرق و مرکز پژوهش های مجلس در ۱۷ مهر ۱۳۹۱ ،از ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل، به نظر می رسد، حدود ۳ میلیون نفر، کودکان کار هستند.

کودکان کار، اغلب در کارگاه های کوچک مشغول به کارند .و یا به مشاغل خانگی و یا دستفروشی در خیابان ها ، روی آورده اند .با توجه به نرخ ۴۰ در صدی تورم و فقر خانوارهای محروم جامعه ایران ، تعداد این کودکان رو به افزایش است .
در شرایط کنونی،به ویژه با افزایش میزان اخراج کارگران از واحد های صنعتی و شرکت ها، زنان و کودکان در فقر و بی پناهی و بی قانونی رها شده اند و افزایش آمار تن فروشی زنان و خردسالان ، کاهش سن معتادان و افزایش بی سوادی و کم سوادی از پیامدهای آشکارآن است.

– کارگران افغان
وضعیت کارگران افغان و به طور کلی، کارگران مهاجر در ایران به شدت اسفناک است. از حدود دو میلیون کارگر افغان ساکن در ایران، بیش از ۱۴۰۰۰۰۰ نفر آنان، یعنی بیش از دو سوم، فاقد مدارک قانونی کار هستند و با این که سال هاست در ایران مشغول به کارند، دولت به وضعیت اقامت آنان توجه نمی کند. این شرایط ، باعث شده است ، این کارگران حتی از آن بخش ناچیز حقوقی که دیگر کارگران برخوردارند، محروم باشند. دستمزد این کارگران در مقایسه با کارگران رسمی بسیار پایین تر و شرایط کاری شان دشوارتر است و از هیچ گونه بیمه درمانی، بازنشستگی و یا حوادث نیز برخوردار نیستند. فرزندان آنان از مدرسه و آموزش محروم هستند و برایشان برگه های هویت صادر نمی شودو در شرایط بسیار سختی روزگار می گذرانند.

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان ” کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران “ بسته هستند

به یاری فرشته ناجی حبیب زاده مدافع حقوق زنان و رونامه نگار بشتابیم

فرشته ناجی حبیب زاده روزنامه‌نگار، محقق و فعال حقوق بشر بخاطر فعالیتهای خبری و حقوق بشری و همچنین بخاطر شرکت در تظاهرات و شناسایی تحت تعقیب نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و این امر منجر به خروج وی از کشور شد. بعد از خروج از کشور خانم ناجی حبیب زاده در ترکیه خود را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل معرفی‌ کرد و پس از گذشته حدود ۳ سال ایشان همچنان بلاتکلیف در ترکیه بسر میبرند. نامبرده حدود ۱۵ ماه است که از بیماری رنج میبرد که این امر زندگی‌ ایشان را در مخاطره جدی قرار داده. متاسفانه کمیساریای عالی‌ پناهندگان سازمان ملل در ترکیه به ایشان تا کنون به غیر از کمک مالی بالغ بر ۱۵۰ لیر ترکیه هیچگونه کمک دیگری نکرده اند. ما بدین وسیله از کمیساریای عالی‌ پناهندگان سازمان ملل در ترکیه تقاضا داریم که اولا خانم فرشته ناجی حبیب زاده را تحت پوشش پزشکی قرار داده و دوم آنکه به پرونده وی در رابطه با وضعیت پناهندگی ایشان سریعاً رسیدگی به عمل آورند و ایشان را به کشوری امن منتقل کنند.

Fereshteh Naji Habib Zadeh; journalist, writer and human rights activist is prosecuted and identified in Iran by security forces of the Islamic Republic of Iran for her journalistic activities and participating in protests. This led to her departure from the country.
After leaving the country, Ms. Naji Habib Zadeh introduced herself to Higher Commissioner for Refugees of United Nations in Turkey and after the past of 3 years she has been in Turkey still undecided.
She is suffering from the serious sickness about 15 months what her life can bring in danger. Unfortunately, Higher Commissioner for Refugees of United Nations in Turkey did not help her except 150 TL and she did not have any other help.
Here by we request the United Nations High Commissioner for Refugees in Turkey that first to arrange a medical coverage for Ms. Naji Habib Zadeh, second to investigate her refugee file one more time and take action to transfer her to a safe country immediately.

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای به یاری فرشته ناجی حبیب زاده مدافع حقوق زنان و رونامه نگار بشتابیم بسته هستند

روز جهانی مطبوعات 04.05.2013 / بررسی وضعیت مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران

05-Matboat-4mai-212x300

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای روز جهانی مطبوعات 04.05.2013 / بررسی وضعیت مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

جلسه عمومی ماهیانه کانون در روز یکشنبه 5 می 2013

vvmirhamburg

 

                                    فراخوان

 

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با سلام و درود های صمیمانه

جلسه عمومی ماهیانه کانون  در روز یکشنبه  5 می 2013 ساعت 16,00 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر برگزار خواهد شد.

بررسی وضعیت اداری کانون

 

1.      خوش آمد گوئی و خیر مقدم و اعلام برنامه این ماه توسط مسئول جلسه آقای مقدم (5 دقیقه)

2.       بررسی مصوبات جلسه قبل توسط آقای حیدری ( 10 دقیقه )

3.        گزارش نمایندگی ها توسط مسئولین و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (40 دقیقه)

نمایندگی های الدنبورک-برمن،  هانوفر،  هامبورک،  کیل، گیسن،  سوئیس، ترکیه،  سوئد، اشتوتگارت، عراق، ماگدبورک   (هر نمایندگی 4 دقیقه)

4.       گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای کیاهی  ( 5 دقیقه )

5.        گزارش کمیته ها توسط مسئولین هر کمیته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (30 دقیقه)

کمیته دفاع از حقوق زنان،  کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو،  کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، کمیته روابط عمومی (هر کمیته 5 دقیقه)

6.      گزارش امور فرهنگی و پژوهشی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء  آقای بهرخو (5 دقیقه)

7.      گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء  آقای علی یاری (5 دقیقه)

8.      گزارش امور پژوهشی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء  آقای شفائی (5 دقیقه)

9.      گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضا خانم منظری ( 5 دقیقه )

10.  گزارش مالی و بررسی آن آقای بهرخو ( 5 دقیقه )

11.    گزارش هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن توسط اعضا ( 20 دقیقه  )

صدر هیئت رئیسه،  قاتم مقام و مسئول نمایندگیها و کمیته ها، عضو هیئت رئیسه و مسئول امور اداری، مالی   (هر عضو هیئت رئیسه 6 دقیقه)

12.   پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها ( 50 دقیقه )

مکان: پالتاک

Paltalk:

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

 یادآوری:

1 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد.

2 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .

هماهنگ کننده جلسه عمومی کانون

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای جلسه عمومی ماهیانه کانون در روز یکشنبه 5 می 2013 بسته هستند