گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک نمایندگی های اندونزی،پاکستان و هسن7 ژانویه 2018

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=8096

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک نمایندگی های اندونزی،پاکستان و هسن7 ژانویه 2018 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی محروم شدند قسمت پنجم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=8089

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی محروم شدند قسمت پنجم) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی محروم شدند قسمت دوم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=8058

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی محروم شدند قسمت دوم) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی محروم شدند قسمت سوم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=8061

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی محروم شدند قسمت سوم) بسته هستند

لینک اطلاعیه شماره 943 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

http://bashariyat.org/?p=11714

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 943 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

لینک اطلاعیه شماره 944 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

http://bashariyat.org/?p=11718

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 944 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

اطلاعیه شماره 945 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

اطلاعیه شماره 945 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 945 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی محروم شدند قسمت چهارم

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=8073

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی محروم شدند قسمت چهارم بسته هستند

لینک اطلاعیه شماره 939 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

http://bashariyat.org/?p=11698

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 939 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

لینک فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

http://bashariyat.org/?p=11702

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند